جا ظرفی 1/5 طبقه پاتریس پلوتون-610

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تولید کننده: پلوتون
470,000 تومان
409,000 تومان

خروجی آب سینی از سمت بالا و پائین میباشد