در پوش اتصال پلیکا - 110

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تولید کننده: نگین پولیکا
28,700 تومان
0 تومان

 

درپوش اتصالات و لوله /   fitting cap & pipe cap

قطر موارد مصرف در ساختمان
63 روی کار
90 روکار / زیرکار
110 روکار / زیرکار
125 روکار / زیرکار
160 روکار / زیرکار
درپوش لوله 50 روکار
درپوش لوله 63 روکار
درپوش لوله 90 روکار / زیرکار
درپوش لوله 110 روکار / زیرکار
درپوش لوله 125 روکار / زیرکار