زانوی 45-90

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تولید کننده: نگین پولیکا
33,200 تومان
0 تومان

زانوی 45 درجه / 45-degree elbow

قطر ضخامت موارد مصرف در ساختمان
40 3 B
50 3 B
63 3 B
63 نگین / seal ring 3 B
75 3 BD/B
90 3 BD/B

110 دو سر کوبله Double end coupling

3/2 BD/B

110

3/2 BD/B

125

3/2 BD/B

160

4 BD/B

200

4/9 BD/B

زانوی 90 درجه / 90-degree elbow

قطر ضخامت موارد مصرف در ساختمان
40 3 B
50 3 B
75 3 BD/B
90 3 BD/B

110 خم Bend

3/2 BD/B

110

3/2 BD/B

125

3/2 BD/B

160

4 BD/B

200

4/9 BD/B