زانو گالوانیزه 2 اینچ

تولید کننده: متفرقه
55,000 تومان
46,700 تومان

اتصالات آهنی یا با نام انگلیسی FITTING که به عنوان رابط ، انشعاب دهنده ، تقسیم کننده ، متصل کننده، تغییردهنده مسیرحرکت لوله ، کاهنده سایزوانسداد کننده و... برای عبور سیالات مایع و گازی مورد استفاده قرارمیگیرد.
که دراین نوع اتصالات به عنوان زانو 45 ( elbow) شناخته می شود کارکرد زانوبرای تغییرمسیرخط لوله می باشد.