سیفون 63 پولیکا نگین 135

تاریخ تحویل: 1 الی 3 روز کاری
تولید کننده: نگین پولیکا
28,000 تومان
0 تومان

سه راه 45 درجه / degree tee 45

قطر ضخامت موارد مصرف در ساختمان
40 3 روکار
63 3 روکار
75 3 روکار و زیر کار
90 3 روکار و زیر کار

110

3/2 روکار و زیر کار

125

3/2 روکار و زیر کار

160

4 روکار و زیر کار