شیرآلات ایده نو

شیر توالت اکونومی (اقتصادی)

280,000 تومان 255,000 تومان

شیر حمام اکونومی (اقتصادی)

345,000 تومان 330,000 تومان

شیر روشویی اکونومی (اقتصادی)

260,000 تومان 265,000 تومان

شیر حیاطی کروم 1/2

70,000 تومان 68,000 تومان

شیر حیاطی زرد 1/2

75,000 تومان 68,000 تومان

شلنگ توالت طلایی مات ایده

188,000 تومان 178,000 تومان

شلنگ توالت ریز بافت سفید طلایی

135,000 تومان 100,000 تومان