شیرآلات صدرا

شير مخزن دوطرفه فلزي بورک 3/4

شيرمخزن دوطرفه برك براي اولين بار درشيراز توليد و عرضه مي شود اين محصول انحصاري شركت صنايع توليدي صدرا كه براي مخازن آب قابل استفاده است باعث مي شود عمل پر وتخليه آب مخازن از پايين صورت گيرد همچنين 70درصد در خريد قطعات صرفه جويي ميشود.
0 تومان