محصول برچسب خورده با"شیر آفتابه آنتیک طلایی قهرمان"