محصول برچسب خورده با"شیلنگ فن کویل 20 سانتی متر 1/2"