محصول برچسب خورده با"شیلنگ فن کویل 40 سانتی متر 1/2"