محصول برچسب خورده با"شیلنگ فن کویل 50 سانتی متر 1/2"