لوله ناودانی و فاضلابی

لوله 110 پولیکای فاضلابی

770,000 تومان 616,000 تومان

لوله 110 پولیکای ناودانی

539,000 تومان 432,000 تومان

لوله 63 پولیکای فاضلابی

412,000 تومان 330,000 تومان

لوله 63 پولیکای ناودانی

245,000 تومان 196,000 تومان

لوله 90 پولیکای فاضلابی

594,000 تومان 475,000 تومان

لوله 90 پولیکای ناودانی

364,000 تومان 291,000 تومان