لوله ناودانی و فاضلابی

لوله 110 پولیکای فاضلابی

906,900 تومان 725,000 تومان

لوله 110 پولیکای ناودانی

629,000 تومان 503,000 تومان

لوله 125 پولیکای فاضلابی

1,036,477 تومان 829,000 تومان

لوله 125 پولیکای ناودانی

814,000 تومان 650,000 تومان

لوله 63 پولیکای فاضلابی

481,000 تومان 384,000 تومان

لوله 63 پولیکای ناودانی

286,888 تومان 215,110 تومان

لوله 90 پولیکای فاضلابی

694,000 تومان 555,000 تومان

لوله 90 پولیکای ناودانی

425,000 تومان 340,000 تومان