متفرقه

زیرآب اتوماتیک برنجی

150,000 تومان 127,000 تومان

سر ریز روشویی

5,000 تومان 3,500 تومان

علم دو خم 24 ظرفشویی

75,000 تومان 65,000 تومان

علم دو خم 28 ظرفشویی

99,000 تومان 89,000 تومان

علم عصایی بلند (28 م م)

95,000 تومان 90,000 تومان

علم مخلوط فنری جکدار

155,000 تومان 145,000 تومان

علم مخلوط فنری شیر ظرفشویی چینی

150,000 تومان 100,000 تومان

علم کبری کوتاه

65,000 تومان

شلنگ دوش ریز بافت 1/5 متری کروم

70,000 تومان 60,000 تومان

زانو گالوانیزه 1 اینچ

16,500 تومان 15,000 تومان

زانو گالوانیزه 2 اینچ

55,000 تومان 46,700 تومان

زانو گالوانیزه 3/4 اینچ

13,000 تومان 11,700 تومان

زانو گالوانیزه 1/2 اینچ

7,500 تومان 7,900 تومان

زانو گالوانیزه 1/2 1 اینچ

45,000 تومان 35,000 تومان

زانو گالوانیزه 1/4 1 اینچ

30,000 تومان 26,000 تومان

زانو گالوانیزه 2

50,000 تومان 46,700 تومان

بوشن گالوانیزه 1/2

6,700 تومان 6,500 تومان

بوشن گالوانیزه 1/2 2

59,000 تومان 52,500 تومان

بوشن گالوانیزه 1 اینچ

13,000 تومان 12,000 تومان

بوشن گالوانیزه 1/2 1 اینچ

30,000 تومان 25,900 تومان

بوشن گالوانیزه 3/4 اینچ

10,000 تومان 9,300 تومان

بوشن گالوانیزه 2 اینچ

40,000 تومان 36,000 تومان