نگین شیر

شیر غیر گازی نگین شیر 1/4 1 اینچ

280,000 تومان 270,000 تومان

شیر غیر گازی نگین شیر 3/4

90,000 تومان 85,000 تومان

شیر غیر گازی نگین شیر1/2

69,000 تومان 60,000 تومان

شیر گازی 1 اینچ نگین شیر

140,000 تومان 135,000 تومان