وسایل و تجهیزات

نوار پرایمر 20 یارد سفید

45,000 تومان 38,000 تومان

نوار پرایمر 20 یارد مشکی

45,000 تومان 40,000 تومان

تبدیل آفتابه 1/2 به 3/4 ABS

8,000 تومان 3,000 تومان

تبدیل آفتابه فولادی

10,500 تومان 8,000 تومان

تبدیل پیسوال 3/8 * 1/2 سنگین

6,000 تومان 7,000 تومان