کپ گالوانیزه 3 اینچ

تولید کننده: متفرقه
0 تومان

کپ گالوانیزه دنده ای همانند درپوش گالوانیزه برای کور کردن مسیر لوله کشی مورد استفاده قرار میگیرد .